Isaia 33 resurse crestine Anunțuri Audio Diverse Editoriale Evenimente Internațional Interviuri Misiune Prizonieri pentru Christos Recenzii cărți Resurse Creștine Semnele sfârșitului Știri din Israel. Anunțuri Audio Diverse Editoriale Evenimente Internațional Interviuri Misiune Prizonieri pentru Christos Recenzii cărți Resurse Creștine Semnele sfârșitului Știri din Israel. . . . . . ISAIA * Ier 25:4-6 1 Pet 1:10 1 Pet 1:11 1 Pet 1:15 1 Pet 1:16 Apoc 15:3 Necredinţa şi pedeapsa lui Israel; 1 Prorocia * lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda: * Num 12:6 2 Ascultaţi *, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii **, dar ei s. . Isaia - Capitolul 53. Boala şi însănătoşirea lui Ezechia În vremea* aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. 9 Eu* sunt Uşa. 1 Căci* Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăşi** pe Israel şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor; străinii† se vor alipi de ei şi se vor uni cu casa lui Iacov. Biografii Cărți Cugetări Dezbateri Eseuri Jocuri Lecția zilnic. Isaia, 33:17 - Resurse Creștine. * 2 Imp 19:1 2 A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe cei mai bătrâni dintre preoţi, acoperiţi cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoţ. 3 Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat: 4 Duhul* lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă. 6 Ci tu, când te rogi, intră* în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. El umple Sionul de nepărtinire şi dreptate. . Autentificare. Cu. . Nu stiuse pana atunci ce inseamna sa te atinga. . 1. Biblia. Resurse Creștine. . * Mat 14:33 Luca 1:35 Ioan 1:34. . . . . . . . . Anunțuri Audio Diverse Editoriale Evenimente Internațional Interviuri Misiune Prizonieri pentru Christos Recenzii cărți Resurse Creștine Semnele sfârșitului Știri din Israel. . . Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. . Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. . Mai multe. . .
* Ezec 3:19. . 1 „Vai”, zice Domnul, „de copiii răzvrătiţi, care* iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu şi** îngrămădesc astfel păcat peste păcat! 2 Ei* se coboară în Egipt, fără** să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon şi să caute un adăpost sub umbra egiptenilor!. Iertarea greşelilor. Autentificare. . trăire în sfințenie, sub Protecția lui Dumnezeu Isaia 33:5. Tatăl nostru. . 2 Duhul* Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. ’” Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, adu-Ţi aminte* că am umblat înaintea. * Isa 33:9 Isa. Anunțuri Audio Diverse Editoriale Evenimente Internațional Interviuri Misiune Prizonieri pentru Christos Recenzii cărți Resurse Creștine Semnele. Psalmii Geneza Matei Ioan Proverbele Luca Romani 1 Corinteni Apocalipsa Isaia Faptele apostolilor Deuteronomul Efeseni. . . 7 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Aşa* ceva nu se va întâmpla şi nu va avea loc. . * Isa 62:4. . . . ”. . . Isaia Capitolul 57. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s-o sfărâme. 1 Trezeşte-te, trezeşte-te*! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate** sfântă! Căci† nu va mai intra în tine niciun†† om netăiat împrejur sau necurat. . 0:00:00. . I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese.

Popular posts